Industrial Training & Industrial Visits

Training & Visits


S. No

Batch

Name of students

Name of the company

Date

  2016-20 Bhvanesh D
Dayanandh R
Mohanraj M
Mohanram R
Rajkumar E
Vijayakumar V
Bhahmos Complex,Hyderabad 19.09.2018-20.09.2018
  2015-19 Kavyashri K Enlivening Technologies 14.02.2018-27.02.2018
  2015-19 Sahana J Enlivening Technologies 14.02.2018-27.02.2018
  2015-19 Shivani M Enlivening Technologies 14.02.2018-27.02.2018
  2015-19 Grace Jemimah A Enlivening Technologies 14.02.2018-27.02.2018
  2015-19 ShanmugaPriya P Satish Dhawan Space Centre, ISRO 21.11.2017-01.12.2017
  2015-19 Saranya V Alpha Tocol Engineering Services Pvt. Ltd 13.11.2017-22.11.2017
  2015-19 KavinPrabhu S K Alpha Tocol Engineering Services Pvt. Ltd 13.11.2017-22.11.2017
  2015-19 Priyanka A Alpha Tocol Engineering Services Pvt. Ltd 13.11.2017-22.11.2017
  2015-19 Srinivasan E Alpha Tocol Engineering Services Pvt. Ltd 13.11.2017-22.11.2017
  2016-20 MasoodhSha Airports Authority of India 16.11.2017-25.11.2017
 

2015-19

S.Barathi vennila
A.Jayaprabhu
S.Jebin kumar

HAL,Bangalore

22.05.2017-21.06.2017

 

2014-18

P.Akash
C.Balaganapathy
P.Keerthana/
R.Premkumar
N.Nandhini
P.Sathya

Cemilac, Bangalore

29.05.2017- 09.06.2017

 

2014-18

Venkatesh
Syam Prakash
Siva J
Ranjith Kumaran
Sridhar(1996)
Sridhar M(1997)
Shanmugam
Sachin
Pranav
Abdulmalik
Praveen
Pradeep Kumar
Krithish Mothilal
Ajith M

ASL, Hydrabad

18.03.2017- 03.04.2017

 

2014-18

Sangeetha
Deekshika
Deepakkumar
Akshaya
Gajapriya
Jossifer Marcel
Lalitha Devi

RCI, DRDL, Hydrabad

17.03.2017-31.03.2017

 

2014-18

Deepakkumar

BSNL, Coimba-
re

06.03.2017-09.03.2017

 

2014-18

Dineshanand M
Sounderrajan R
Sangeetha T
Deekshika R
Gaja Priya R

Composite Technology park, coimba-
re

20.06.2016- 01.07.2016

 

2014-18

Keerthana P
Nandhini N
Sathya P
R Malar Vizhi
Karthik R

Air Works India Engineering Private Limited, Hosur

27.06.2016 - 04.07.2016

 

2013-17

Sanjeeth R
Manojkumar G

Titan Company ltd,bangalore

09.06.2016 - 08.07.2016

 

2013-17

Madhan Kumar S M
Malar Vizhi T
Maniyarasi A
Nazeem Sudhir
Sathiya Lakshmi K
Vanitha.E
Vignesh.N

Alpha -
col, Bangalore

06.06.2016 - 06.07.2016

 

2013-17

MadhanKumar S M
Malar Vizhi T
Maniyarasi A
Nazeem Sudhir N
Sathiya Lakshmi K
Vanitha E
Vignesh N

Alpha -
col,Bangalore

06.06.2016 - 06.07.2016

 

2013-17

Sanjeeth R
Manojkumar G

Titan Company Ltd, Bangalore

09.06.2016 - 08.07.2016

 

2013-17

Sathya P
Nandhini N
Malar Vizhi R
Keerthana P
Karthik R

Air Works India Engineering Private Limited,Hosur

27.06.2016 - 04.07.2016

 

2013-17

Dineshanand M
Sounderrajan R
Sangeetha T
Deekshika R
Gaja Priya R

Composite Technology park,Bangalore

20.06.2016 - 01.07.2016

 

2013-17

Akshaya

KNM Textiles,Coimba-
re

20.06.2016 - 05.07.2016

 

2013-17

Deepakesh E S
Pandiaraj A

ISRO,Bangalore

18.07.2016 - 22.07.2016

 

2015-19

Lenin A J
Mathan Kumar S
Stephen Joseph Raj V
Surya K
Surya S
Vignesh Moorthy D

Gowra Aerospace,Hyderabad

25.07.2016 - 28.07.2016

 

2015-19

Kavyashri K
Praveenraj K
Ruban Rsahana J
Swathy S

Cemilac,HAL,Bangalore

14.07.2016 - 15.07.2016